Cairn og helse

Fra gammelt av… har man kunne lese seg til, og blitt fortalt – at cairn terrieren som rase er meget sunn og frisk uten kjente arvelige lidelser. Vel, tidene forandrer seg – og med rasens eksplosive popularitet i senere tid, er det stadig og oftere flere opplysninger som kommer frem om forekomst av sykdom også på cairn. Det sørgelige er dog, at dette er opplysninger som fremkommer på ”folkemunne” – blant veterinærer, oppdrettere og eiere, svært lite blir registrert. Vi er to oppdrettere som nettopp har fått påvist Patellaluksasjon på våre cairn – to kullsøsken.

Selv om det pr. dags dato, dessverre ikke foreligger krav fra raseklubben om kjent helsestatus på arvelige lidelser hos cairn før avl – så vil vi på det sterkeste anbefale alle som tenker på avl, allikevel undersøker avlsdyrene så langt dette er fysisk mulig.

Vi vet at for eksempel forekomsten av Patellaluksasjon har økt, middels og sterk grad HD, hudlidelser samt enkelte tilfeller av øyesykdommer, og med rasens popularitet i senere tid – betyr det også en større risiko for sykdommer. At det også blir avlet en del useriøst av folk som ikke har greie på avl/oppdrett, anatomi, genetikk, etikk og moral – bidrar selvsagt også til økte sykdommer på rasen vår.

Vi ønsker også å anbefale at man nøye sjekker ut linjer, søsken og øvrig slekt til hunden – dersom disse har noen grad av kjente sykdommer. Om så er tilfellet – så ville vi ikke brukt hunden i avl, eller kjøpt valp av linjer med disse sykdommene. I det minste, så bør jo foreldredyrene være sjekket uten anmerkninger.

Vi har alle et ansvar om å være ærlige mht feil, mangler og sykdom på rasen, både oppdrettere, raseklubb og valpekjøpere. Strengere krav er nødvendig, gjennom det å være selektiv og kun bruke friske dyr i avl!

Ann Lisbeth H. Kittilsen
Kennel Tumblescot

Heidi Midtsand
Kennel Nordic Strength

Tillegg

h-midtss bilde

Meningen med dette innlegget var å skape en diskusjon om hvilke retningslinjer man burde legge seg på for å ikke ødelegge rase. Kan godt være at cairn er en forholdsvis frisk rase, men helt friske er dem ikke. Man hører om diverse sykdommer på cairn, men det er meste er ikke registrert.

Så lenge at ALLE sjekker hundene sine hvis de har en misstanke, så tror jeg mye positivt er gjort for rasen vår. Dessverre tror jeg ikke alle sjekker dette/eller opplyser om det.

De fleste raser har nå bestemte retningslinjer for avl som man bør følge. Cairn er en av få terrierraser som ikke har dette.

Mulig slike retningslinjer kommer til å si at under bestemte forutsetninger, så kan man bruke hunder med svake grader i avl el., men da bør det være belegg for dette fra undersøkelser og medisinsk hold. Ulike sykdommer har jo ulik arvbarhet.

Heidi

cairn og helse

sussis bilde

Dette er noe som burde engasjere mange.
Har ytret mine meninger om dette emnet før, men velger likevel å skrive et innlegg til.
Min mening er , og jeg tror at: Så lenge cairn er på en oppadstigende kurve hva gjelder popularitet, så vil cairnes helse synke i takt med dette. Pr dags dato så er det dukket opp et utalls mere eller mindre seriøse oppdrettere på rasen, pga at denne for tiden er en meget lettsolgt rase. Det hjelper lite, tror jeg, at noen prøver å være dønn seriøse når det gjelder sitt oppdrett, så lenge det omtrent spyes ut valper av de som ønsker å selge i bøtter å spann. Tror ikke disse "valpefabrikkene" ønsker å svare på helseundersøkelsen og ikke har de videre stor interesse av det. De tror jeg (unskyld uttrykket) driter fullstendig i både klubb/utstilling m.m og helsestatus. Så lenge disse får avle fritt på cairn uten en eneste restriksjon så tror jeg det er vanskelig å få stoppet den negative helsutviklingen på cairn.
Vet ikke nøyaktig hvor mange seriøse oppdrettere det sitter på cairn pr dags dato, men jeg tror det useriøse antallet med oppdrettere leder stort. ganske vanskelig å sloss mot dette.
og en må huske på at disse valpene ekstisterer og lever rundt om i Norges land og bidrar til videre avl hos noen,eller flere.
De seriøse som har få, sunne kull har ikke en sjanse i havet med å hamle opp med det.
så lenge det er penger innvolvert i salg/kjøp/oppdrett så vil nok ikke problemet med syke cairn minske er jeg redd for.

Likeledes synes jeg det er stadig flere cairn inne til omplassering og da særlig hannhunder som folk plutselig har blitt alergiske mot. Kansje på tide å se LITT på gemyttet hos våre, spesiellt staute hannhunder?

Og alle de som driver såkallt oppdrett som ikke kan nappe eller omtrent klippe klør. Det er rett å slett tragisk

Vil også legge til noe som gjør meg fullstendig rasende, jeg har registrert en oppdretter som bevisst sitter å avler cairn og en annen liten rase for så å selge de for ,mellom 5-10,000.
Hvorfor i all værden skal ikke flere gjøre dette. Slipper å registrere og å betale hannhundavgift. supermulighet ikke sant?????? og no som små blandingshunder er SÅÅÅ populært.
jeg har sett annonse på finn.no på cairnvalper som ble solgt for 7000,- uten papirer.
Jeg blir rasende da også.
Og det en også må ha litt i bakhodet er pris på valp. Hvorfor i all værden skal en småbarnsfamilie, eller en minstepensjonist betale titusenvis av kroner for en liten hund, når de får en søt liten blandingshund til halve prisen. Den skal tross allt bare sitte ved kjøkkenbordet å tigge, eller gå barnevognstur i nabolaget. Et fåtall av valpekjøpere som har noen interresse av hund utover dette.

Og en liten bitanke er ,, at selv om det kommer hundre restriksjoner så stopper ikke det disse useriøse oppdretteren likevel. FORDI: han/hun får likevel solgt valpene sine uten papirer, så lenge denne småhundpopulariteten er på topp. vi lider litt under dette innen vår rase også.

Egentlig så er dette innlegget bortkastet også, for de som virkelig trenger å lese sånt tror jeg heller ikke er inn på denne cairnsiden......

(huff, det ble rene dommedags innlegget for rasen vår)

Takk for at det finnes et sted jeg kan få rast ut mine tanker :)

cairn og helse

sussis bilde

PS: glemt å skrive under

MVH SUZETTE

cairn og helse

lisbeths bilde

Til dere som er blitt engasjerte i denne saken på en eller annen måte...dere er hjertelig velkomne til å lufte både frustrasjoner og diskutere deres egne meninger og synspunkter her - men ved å sende oss mailer privat med ufine kommentarer og deres meninger om oss som personer, har jo ingen hensikt.

Ann Lisbeth

cairn og helse

sussis bilde

jeg vil også ha meg frabedt private mailer både av og om ymse personer. Private mailer til meg om denne saken vil bli offentlig gjort på denne nettsiden . Det MÅ kunne gå an å føre en sakelig diskusjon

MVH Suzette

cairn og helse

gunnhalles bilde

Helt enig - det er jo direkte tragisk å se hva som skjer for tiden. Det kommer fler og fler useriøse oppdrettere på banen. Jeg har også selv hatt henvendelser fra fortvilte valpekjøpere som etter å ha handlet valp hos useriøse oppdrettere ikke får noen oppfølging. De får rett og slett ikke svar når de ringer heller. Og alle løfter om hjelp til å lære napping og stell av hunden er glemt så snart valpen er ute av døra ... Noen av disse valpeselgerne (har ikke lyst til å kalle dem oppdrettere) kan ikke å klippe klør engang !

Heldigvis finnes det fortsatt mange som er seriøse og tar avl og oppfølging av valpekjøperne på alvor. Men de kan på sikt drukne i mengden av de som tenker kun profitt ?

Jeg har også sett de annonsene med valper til 7000 og deromkring. Det som er problemet er at så lenge folk handler hos disse så vil dette fortsette. Så hvordan få ut god nok informasjon til de potensielle valpekjøperne om hva de skal se etter hos selger ? Jeg har ingen gode forslag til det jeg ;)

Dette er et emne som

Åsas bilde

Dette er et emne som virkelig engasjerer meg, og jeg håper dette blir begynnelsen på en grundig, saklig og ikke minst fruktbar diskusjon. Jeg må si at jeg blir skremt av at enkelte tydeligvis tyr til personhets i denne saken. Det tjener ingen.

Det er tydelig at helsespørsmål er tatt opp tidligere, men jeg er ganske ny som cairn-eier, og har derfor ikke fulgt med i debatten innenfor denne rasen.

Det slo meg imidlertid da jeg gjorde meg kjent i cairn-miljøet på nett, at det pr i dag ikke stilles helsekrav til avlsdyr. Når jeg da leser Suzettes innlegg som oser av frustrasjon over uresiøse oppdrettere, slår det meg: kanskje det burde være dette som skiller klinten fra hveten. Seriøse oppdrettere følger visse krav som er fastsatt av raseklubben,- de useriøse vil fortsatt ikke ha noen interesse av dette.

Jeg tror nemlig ikke det er en tapt sak. Men for å komme videre, må vi dessverre kanskje velge å se bort fra de som driver useriøst, og heller konsentrere oss om å kvalitetssikre den seriøse avlen. Noen av de som "fusker i faget", vil kanskje på den måten også få et puff i riktig retning i sitt avlsarbeide. Det vil allikevel alltid være kjøper selv som bestemmer hva som er viktig for dem ved et hundekjøp, og å gjøre de nødvendige undersøkelsene.

At cairn terrierens helse er dalende tilsvarende økningen av individer, tror jeg Suzette har rett i. Men dette vet vi ikke. Derfor synes jeg det er et viktig arbeid Cairn Terrier Klubben nå gjør for å prøve å kartlegge dette. Det finnes ikke en unnskyldning for ikke å delta slik jeg ser det.

De som driver seriøst oppdrett, bør etter min mening teste sine avlsdyr for relevante sykdommer og tilstander. Dessverre er det slik at det for enkelte tilstander er disposisjonen for sykdommen som arves, og ikke sykdomsgraden hos enkeltindividet. En hund med HD grad c kan gi avkom med sterkere grad o.s.v. Andre sykdommer kan arves kun ved at begge foreldredyr har anlegg for den, og kan slik unngås ved ikke å kombinere individer med gen for disse sykdommene. Jeg mener det derfor er grunn til å vurdere de ulike sykdommene og hvilken betydning de har for rasen, for så å gi tydelige retningslinjer for hva som kan aksepteres og ikke aksepteres.

Slik det er i dag, er det utad ingen tydelig forskjell på seriøse og useriøse oppdrettere. Raseklubben stiller krav til utstillingspremiering, men disse er ikke strenge. Satt på spissen blir kjøpernes valg således å velge mellom registrert/uregistrert hund.

Jeg mener det ville gjøre en vesensforskjell dersom raseklubben i tillegg stilte krav til dokumentasjon på at avlshundene er friske, eller i det minste fri for et antall sykdomstilstander vi vet forekommer. Jeg vil ikke her gå inn på spesifikke sykdommer jeg mener bør testes. Kanskje ville en sentral paringsgodkjenning være en ide? Det er sikkert mange veier å gå, men jeg tror økt kontroll vil gi økt tillit. Blir det ikke kontrollert, er det da ute av kontroll?

En annen side ved en slik kontroll, er at man til enhver tid vil ha rimelig greie på rasens helse, og raskt oppdage endringer. Dessuten tror jeg et slags register vil medføre større åpenhet rundt sykdommer generelt, og at det derfor blir lettere å "stå fram" dersom det viser seg at en hund er bærer av en arvelig defekt. Det ville etter min mening dessuten sende tydelige signaler til kjøpere om seriøsiteten til oppdrettet hvis den følger spesifikke retningslinjer fra raseklubben. Jeg vet at det ville vært utslagsgivende for meg dersom valget sto mellom godkjent eller ikke godkjent valpekull/kennel/kombinasjon.

All honnør til Ann Lisbeth Kittilsen og Heidi Midtsand som startet denne diskusjonen med bakgrunn i at deres egne hunder ulykkeligvis har fått påvist sykdom.

Til slutt vil jeg nevne et aspekt ved rutinemessig helseundersøkelse av hund som jeg ennå ikke har sett berørt: ved slike undersøkelser kan vi oppdage tilstander hos hunden som vi ikke var klar over, og tilrettelegge deretter. De aller fleste hunder vil vente i det lengste før de gir uttrykk for smerte. For vi må ikke glemme at det er det enkelte hundeliv det til syvende og sist er snakk om. Og helse er roten til,- om ikke alt,- så i alle fall mye godt!

mvh Åsa

Cairn og helse

Turunds bilde

Takk for at noen endelig setter fokus på dette, så får vi håper det kan komme noe konstruktivt ut av det.
Er helt enig i at de som trenger å lese dette neppe er på disse sidene, eller de rett og slett blåser i det. Jeg tror nok dessverre vi aldri vil komme problemet til livs, da det er for mye penger i dette for de som ikke tenker på rasens ve og vel.
Jeg er nok ikke alene om å få håpløse henvendelser i forhold til bruk av både min egen hannhund eller om jeg vet om noen andre - tispa står jo faktisk akkurat nå.... Mange blir skikkelig fornærma fordi det iflg dem er så vanskelig å få låne hanhund, tispa er jo perfekt...
Når kunder i salongen (uansett rase) spør meg om råd, får de ett ærlig svar - noe de fleste selvfølgelig misliker. Valper skal de ha, men kan ingenting om hverken pelsstell eller kloklipp. Jeg ser dessverre mer og mer av denne negative utviklingen i salongen min, da jeg får inn mye av dette til napping - og det er usigelig trist. Mye av det er også så dårlig mentalt at jeg blir helt skremt.
Nå skal det også bli spennende og se om oppdrettere og valpeselgere tar mer ansvar for oppfølging etterhvert. Jeg står ikke lenger på lista over trimmere, da jeg ikke har kapasitet til å ta imot flere. Men mange er jo flinke med Marskare og klippemaskin, så kanskje det blir den nye trenden - skrekk og gru.
Sammen med valpen bør det etter mitt syn i det minste følge med ett eksemplar av trimmevideoen som er omtalt på dincairn, men da minsker jo fortjenesten så det er vel for mye forlangt.
Har tisper innom som på opptil flere måter er til de grader IKKE rasetypisk - men "hun har jo så lyst på valper", og så ender de opp med å parre med en nedi gata eller i parken - flaks at det var en cairn... Tror det skal bli vanskelig å komme unna slike, da folk er dumme nok til å kjøpe uten å sjekke bittelittegrann først.
Det er skuffende å lese at noen sender ufine mailer, stedenfor å ha ryggrad nok til å diskutere det her. Så folkens - stå for det dere mener og kom med synspunkter i denne viktige diskusjonen.

Mvh
Grethe Løken

For det første, all honnør

gairichs bilde

For det første, all honnør til dere, Lisbeth og Heidi, for at dere står frem med deres historie og med det setter denne debatten på dagsordenen nok en gang.

Dette er en interessant og utrolig viktig debatt. Jeg vet alt for lite om genetikk til å kunne uttale meg skråsikkert om hva vi skal gjøre for å få bukt med evt økende helseproblemer på Cairn. Men det som diskuteres her er to forskjellige ting. Det ene er om vi bør innføre helsekrav til våre avlsdyr. De andre er useriøse oppdrettere.

Jeg tror at vi skal tenke oss godt om før vi reduserer antall avlsdyr til en enda mindre del av våre cairn enn vi allerede bruker i dag. Kanskje noen av problemene våre skyldes nettopp at vi har en veldig liten stamme avlsdyr. Når de samme genene dominerer i så mange av våre hunder, kan vi risikere en opphopning av enkelte sykdommer, særlig når rasen plutselig øker i popularitet og antall. Kanskje velger vi ut våre avlsdyr på feil grunnlag, bredden i avlsstammen bør være størst mulig for å minske risikoen for opphopning av sykdomsfremkallende gener av alle slag. Sånn jeg ser det, bør rasen kartlegges grundig før vi innfører absolutte helsekrav, sånn at vi er sikker på hva vi ser etter og hva vi er redd for. Vi må bli strengere med oss selv, kritiske til hvilke av våre hunder vi bruker i avl. En annen ting er dette med nedarving. Som det blir sagt over kan foreldredyrene være friske og allikevel dukker ting opp på valpene. Vi må be om hjelp, snakke med andre raseklubber om deres erfaringer ang avlsgodkjenning. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvor skal vi legge listen for hva vi aksepterer? Ved å fokusere feil, risikerer vi å få andre helseproblemer som er mye verre en patella og HD, sykdommer som nedarves men som det ikke går an å teste på for å finne de som er bærere av sykdommen. Det er fort gjort å tråkke feil her. Denne jobben er ikke gjort over natten. Det viktigste er å holde hodet kaldt, få hele klubben til å spille på samme lag og få alle oppdrettere med på å kartlegge rasens helse. Sannsynligvis bør vi også få hjelp fra veterinærer, jeg tror ikke det holder at klubben forsøker å gjøre dette på egen hånd. Her må det fagkunnskap til! Jeg har også i det siste fått kjennskap til hudallergier og fordøyelsesproblemer på vår rase som veterinærer jeg har snakket med mener er genetisk betinget. Så det finnes nok problemer vi ikke vet om, eller i hvert fall ikke snakker om.

Det andre som diskuteres her, er alle de useriøse oppdrettere som dukker opp på rasen vår. Det tror jeg er vanskelig å få bukt med, men hvis vi i hvert fall hadde klart å skape enighet og samhold innad i klubben, så kunne valpekjøpere være trygge på at man ved å kjøpe valp som blir formidlet gjennom klubben, fikk en viss sikkerhet for at det var en gjennomtenkt parring foretatt av oppdrettere som tilfredstilte visse krav. Det er ikke til å stikke under en stol at avl for noen er økonomisk betinget, vi må derfor også passe på at ikke valpeprisene våre blir for høye for folk flest. Det gjør jo at de useriøse kan ”konkurrere” på pris, en lite ønsket situasjon.

”Uvettig avl” er en annen side av denne saken, noe skyldes de ”useriøse oppdretterne”. For mange skyldes det rett og slett manglende kunnskaper. Det skal sies at det ikke er lett å være ny og fersk oppdretter. Hvem skal man henvende seg til? Hvor får man helt objektive råd? Hvem tør å fortelle om evt helseproblemer på sine egne linjer når man risikerer utskjelling på mail og telefon eller andre mindre hyggelige ting? Jeg har selv et ønske om å ha et lite, seriøst oppdrett av rasen, men for å være helt ærlig så synes jeg det er både vanskelig og skummelt. Jeg vet alt for lite, jeg kan alt for lite, jeg har en oppfatning av hvor jeg vil, og jeg vet at det kommer til å ta tid. Men det er et kjempeansvar å være oppdretter, og til tider har jeg bare lyst til å gi opp. Jeg har hatt cairn i åtte år, foreløpig har jeg hatt bare to kull, og jeg håper at jeg om ti år kan si at jeg har klart å etablere et oppdrett som jeg kan være stolt av. Et oppdrett av sunne, friske, rasetypiske hunder som fungerer hos sine eiere, og kanskje også med en utstillingsstjerne eller to blant dem. Vi må bruke tid på dette, vi som er ferske i gamet. Det er ikke gjort på et år eller to å kjøpe inn avlsdyr og sette i gang. Vi må se og lære, lese og erfare. Kanskje må vi gå i gang å sjekke hundene våre for visse sykdommer, jeg ser ikke bort fra det. Vi må i hvert fall være selvkritiske i forhold til våre egne motiver, hva vi avler på og hva vi ønsker å oppnå. Vi skal ikke speile oss selv gjennom å produsere utstillingsstjerner. Det viktigste av alt er at vi som er glad i denne rasen trekker i samme retning og setter helse foran alt annet. Vi må ikke gå i skyttergravene når noen tar opp temaer som er litt betente, vi må våge å gå inn i debattene og løse dem. Men vi må ta helse på alvor, det er utrolig viktig i en rase som øker i popularitet. Hvordan vi velger å løse problemet, har jeg ingen fasit på. Men vi må være ærlige både med oss selv og hverandre, vi kommer ingen vei ved å lukke øynene og late som om det ikke eksisterer!

Siri

Hei Siri ! Veldig bra

gunnhalles bilde

Hei Siri !

Veldig bra skrevet - helt enig :))

Gunn

Hei Siri, veldig bra

Trulss bilde

Jeg er helt enig med Gunn, dette du har skrevet er veldig bra. Jeg er spesielt enig i at det er viktig å opprettholde et bredt avlsmateriale, og derfor kan det være bra for den norske cairnen at noen bruker enkelte hunder i avl som ingen andre bruker, så lenge det tenkes helse. Det er en bjørnetjeneste for den totale avlen at det dessverre er noen hannhunder som har et meget stort antall avkom etter seg, og at det er igjen disse avkommene, eller etterkommerne av dem igjen, som brukes videre i avlen. Ikke misforstå, jeg er ikke motstander av linjeavl, men det må være noen som også jobber etter andre prinsipper, som kanskje for utenforstående kan virke mer tilfeldig.

cairn og helse/ TIL STYRET I KLUBBEN

sussis bilde

må bare legge til noen kommentarer.
for det første lurer jeg fortsatt på hva som skal skje med disse helserapportenen etter at de er samlet inn?
Nytter ikke å samle inn en haug med skjemaer for at en eller annen mere eller mindre kompetent person skal gjøre ett eller annet som ingen aner hva er med resultatene.
nr to er hva styrer tenker om saken. Ikke et ord fra styret, Begynner å lure på om det eneste de er kompetente til der er å dra på heisatur til crufts?
Regner med denne/disse sakene no har vært opp i styremøtet og at en eller annen strategi er under planlegging. så lenge det hersker uro i klubben om viktige saker, synes jeg jammen styret kan komme mere på banen. Men de glimrer stadig med sitt fravær og lukker seg inn på styremøter.
nr tre er kansje litt surt, men den er rettet til alle dere som driver opdrett på cairn. Fint at de som får en eller annen diagnose på hunden sin står fram, men man skal samtidig være klar over at så lenge vi avler hunder vil det komme et eller annet før eller siden på alle raser. Det som gjelder er at okey,,jaja den parringen med de avlsdyrere (samt famile rundt) er ikke bra,så det tar vi med oss videre som sunn lærdom. Vi klarer ikke å fri oss fra sykdommer tror jeg. er ikke noe å bli så opprørt over at det dukker opp både det ene og det andre. Spørsmålet er hva vi gjør videre .Patella har det vært på cairn siden jeg startet i 1986(og sikkert før der også) , så det er ingen "ny" sykdom på cairn.
Men at denne diskusjonen dukker opp igjen p g a dette det er jo bra da. og at noen står fram er også bra. Men igjen,,, patella på cairn er ingen sensjasjon .
Men det jeg er aller mest frustrert over er altså de som sitter i styret og som skal ta viktige avgjørelser for framtidig avl og oppdrett,velger å ha litt lukket politikk med å kun komme på banene når det er positive greier som gjelder.
Kansje det mangler litt på erfaring og tynde i styret ,når det kommer til viktige framtidsrettede avls spørsmål?
jeg etterlyser fra styret en vettug offentlig rapport om hva som skjer.
Og kom ikke med noe svada om at dette kun besvares på mail fra meg til styret. Dette gjelder alle de oppdretterne som er alvorlig bekymret for cairnens framtid.

styret og "din cairn"

Trines bilde

Ikke for å sette dette temaet i skyggen, men man kan ikke forlange at styret av en raseklubb skal følge opp diskusjoner som skjer på uoffisielle/idealistiske hjemmesider sånn som denne. Dersom et medlem mener et klubbstyre må gjøre noe eller svare på noe, så må dette taes opp via klubbens kanaler, feks medlemsmøter.

..og man kan vel heller ikke forvente å få noe svar uten å signere med fullt navn heller

Trine Smith-Johansen

Og bare for å ha det klart - jeg er ikke medlem av styret ;)

cairn og helse

sussis bilde

No er klubben politikk å kun svar på slike hennvendelser via en direkte mail ifra meg til dem. Dvs at denne saken som berører massevis av cairnmennesker, skal gjøres til en sak mellom meg og styret som da skal sitte å skrive mail fram og tilbake.
Dette er et hett tema som mange der ute i Norges land lurer på.
Medlemsmøter legges kun til Oslo området, og det er ikke gjort for alle å dra dit.Jeg har kun deltatt på et medlemsmøte i løpet av min tid som oppdretter og det var en gang under samling på Venabu. Året etter var det ikke aktuellt å ha medlemsmøtet, for det ble så mye diskusjoner............
Jeg har ikke noe problem med å legge inn fullt navn og adresse om så er, men klubben er nok fullt ut klar over hvem jeg er uansett.
Det har aldri vært noe sted, før i det siste, å diskutere noen som helst ting i forbindelse med cairn klubben. Forumene på denne siden, samt cairnklubbens hjemmeside ble opprettet nettopp i forbindelse med disse sakene. Men på disse forumene glimrer også styret med sitt fravær. Dvs at skal man bli hørt er det enten å dra på medlemsmøte i Oslo-området , eller på privat mail til styret. Dette er etter min menig alt for dårlig. Hvorfor kan ikke styret ha en eller annen forbindelse med sine medlemmer hvor man kan spørre om saker de lurer på.
MVH Kennel Brocaire
V/ Suzette Aaldstedt

Jeg kunne ha tenkt meg at

gunnhalles bilde

Jeg kunne ha tenkt meg at cairnklubben tok av kassa og hyret inn proffe folk til å ta en skikkelig helseundersøkelse av rasen. Det er jo klubbens fremste formål og ansvar; å ivareta rasens helse og utvikling.

Det finnes sikkert noen mastergradsstudenter som kunne tenke seg et økonomisk tilskudd til hovedoppgaven sin, så ved å betale et avtalt tilskudd så går det an å nærmest "bestille" en helseundersøkelse av rasen med en proff analyse av resultatene. Fordelene med å gjøre det på denne måten er åpenbare. For det første så vil dette være et forskningsprosjekt, som blant annet vil kunne innhente tillatelse til å få ut data fra veterinærer. Og det må jo være verdifullt. Tror nemlig ikke at de som har besvart den mye omtalte helseundersøkelsen er de samme som burde ha besvart ! Og ikke minst vil vi få en skikkelig analyse av materialet. Vi som fulgte med i timen på skolen vet jo godt at det finnes noe som heter "normal forekomst" og at det som avviker fra dette med signifikans er det som er mest interessante for hva som skal skje videre. At det på et tidspunkt må komme noe krav til helseundersøkelse på avlsdyr blir mer og mer åpenbart; spørsmålet er bare hva som skal vektlegges.

For å være ærlig så synes jeg det er viktigere at hunden er frisk og funksjonell enn om den vinner på utstilling. At noen har kjøpt cairn som ikke ligner cairn betviles ikke, men det er ikke den største katastrofen her i verden. Den kan jo fungere godt som familiehund allikevel. Om det så avles på så vil det jo aldri bli noe anerkjent oppdrett ut av det på sikt allikevel. Useriøse valpekjøpere burde kanskje bli et begrep i så måte ? Eller kanskje heller uinformerte ? Dette tror jeg er nærmest et uløselig problem.

Gunn

kjempeide. synes jeg. det

sussis bilde

kjempeide. synes jeg. det lureste som er skrevet/sagt i denne saken

Cairn og helse

Trulss bilde

Jeg synes styret bør berømmes for å starte opp arbeidet for å kartlegge helsetilstanden til norske cairn. Den helseundersøkelsen som styret har bedt om at flest mulig sender svar på, vil gi et godt grunnlag for å vite hva klubben bør arbeide videre med. I første omgang vil klubben få en statistikk, noe som ikke krever veterinærmedisinsk kompetanse for å sette opp. Men hvis det er slik at ikke de seriøse oppdretterne vil være med på dette, og at de heller ikke vil hjelpe til ved å oppfordre sine valpekjøpere gjennom sine egne nettverk til også å sende inn sine opplysninger, så blir statistikken dårlig.
I neste omgang kan resultatene fra denne første undersøkelsen kanskje følges opp med en mer grundig analyse, gjerne gjennom et mastergradsstudie, på de sykdommer som ville markere seg som eventuelle problemområder. Et slikt arbeid vil koste penger, og klubben har ikke en bunnløs kasse å hente penger fra, så det er viktig å målrette en slik oppfølgende undersøkelse i forhold til i hvilken grad den enkelte sykdommen utgjør et problem.
Useriøse oppdrettere får klubben dessverre aldri noe tak på, men kanskje valpekjøpere hos disse likevel på eget initiativ svarer på klubbens helseundersøkelse? Da blir det mulig å fange opp resultatet også av deres avl.
Så min oppfordring til dere alle er å sende inn utfylte helseundersøkelsesskjema for flest mulig cairn'er til Cairn Terrier Klubben!

cairn og helse

sussis bilde

okey ,,, så klubben vil få en statistikk, så hvem vil utarbeide den statistikken?
Greit nok å si at styret bør berømmes for å sette igang noe, men hvem og hva skal ta seg av resten? klubben? Vil det si styret? hvordan kompetanse har de til evt å ta seg av dette?
Hvilken erfaring har de på dette området?
vil bare minne om en ting , og det er at jeg IKKE har nektet ,eller nekter noen til å sende inn helseskjema på mine eller noen annen cairn. Jeg vil simpelthen vite hva som skjer i etterkant med skjemaene. Regner med styret har en nøye utarbeidet plan om hva/ hvem som skal ta seg av disse berømte skjemaene . Dette er tydligvis svært vanskelig for styret å svare på.
At vi ikke har en bunnløs kasse å ta av er kansje en ting, men dette er kansje den viktigste undersøkelsen som noensinne er gjort på cairn, og den skal vi liksom ikke ha penger til. Kan vel bruke noen av de pengene som klubben tar inn på kennel avgiften for å stå på hjemmesiden, så kansje det er et stykke på vei. Noe skal vel de å brukes til.

sykdom

gulls bilde

Hva er patella?

min forste gund ble avlivet for snart et år, han hadde lymfekreft.

Patellaluksasjon er en

lisbeths bilde

Patellaluksasjon er en tilstand da patella (kneskålen) ikke lenger ligger stabilt på plass i patellafuren. Den glir ut av stilling. Dette kan skje medialt (på innsiden av kneleddet), eller lateralt (på utsiden).

Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der patella ligger i normalt leie, men lett kan forskyves sidelengs. Det vanligste er at kneskålen lukserer (skyves ut) medialt hos små hunderaser og lateralt hos store hunderaser, men det finnes unntak fra regelen.

Årsaken til patellaluksasjon er en defekt i utvikling av hele bakbeinet, og man vil derfor normalt kunne oppdage en slik lidelse i ung alder. Patellaluksasjon deles inn i fire grader, etter hvor store anatomiske avvik som foreligger. Symptomene vil kunne variere fra liten eller ingen halthet, til det at hunden ikke er i stand til å bruke bakbeina på en skikkelig måte. Jo høyere grad, jo tydeligere symptomer og jo vanskeligere å behandle.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Patellaluksasjon»

enig med sussi

runes bilde

Jeg er enig med Suzette i at CTK sitt styre godt kunne utnyttet klubbens eget forum til en mer åpen og aktiv diskusjon med medlemmene. Slike spørsmål som reises her, er definitivt ikke noe som skal foregå mellom en enkelt person og styret.

Når det er sagt, håper jeg allikevel at de av dere som er CTK-medlemmer kan fortsette helse- og oppdrettdiskusjonen på CTK sitt forum. Det er både fordi jeg/vi ikke ønsker å danne en alternativ cairn-klubb, og fordi styrets fravær fra forumet kanskje blir mer synlig om diskusjonen fortsetter der.

Og ja: jeg er klar over at helseundersøkelsen har blitt debattert lenge der allerede. Det er bra! Klubben trenger aktive medlemmer, som tør å engasjere seg.

ok

sussis bilde

Jeg er enig i at diskusjonen kan forsette på cairnklubben sin forum på begrunnelse av det Rune sier. synd egentlig kansje at dette temaet ble påbegynt her når debatten allerede er igang der.Men kansje fordi cainklubben side sider ikke "var oppe å gikk-" akurat når dette temaet/temaene ble påbegynt her . kansje det går an å flytte allt/ alle innleggene dit?
En liten sidekommentar . det var flere som prøvde å komme inn på cairnterrierklubben sine sider en periode, og hadde problemer med dette. glad jeg ikke betaler 200kr for kennelnavnet mitt der når sidene ikke er oppe å går i en lang periode. Betaler for en reklame som ikke fungerte en lang stund. latterlig. Kunnr ikke la vær å komme med denne komentaren. forstår godt at dette kansje ikke er webmasteren sin feil, men likevel,,,, de 200kr blir mere og mere latterlig

Suzette

Cairn og helse

toms bilde

tom

"Patellaluksasjon...." I mine notater har jeg over 30 hunder som på en eller annen måte har vist indikasjon på en slik lidelse.
Notatene har blitt til ved å studere bevegelser til hundene i og utenfor utstillingsringen. Selv har jeg også hunder som har vist og viser klare tegn til denne tilstanden.
Disse er nøye fulgt opp med kartlegging av tilstander til søsken og foreldredyr i flere generasjoner bakover.

Joda....jeg har brukt individ med indikasjon av patellaluksasjon i avl jeg også.

Nå vil nok noen mene at dette er et problem for rasen....Legg merke til at jeg nevner indikasjon på....Det er slettes ikke sikkert det i noen tilfeller er rett observasjon/diagnose.

Vi kan med letthet se at det er noe som viser en tilstand ved å observere hunden bakfra og ved siden, spesielt når hunden er i stramt bånd og starter sin gange/trav. Den tar da et svakt dobbelt hopp med ett av bakbena eller den vegrer seg litt med å strekke bakbena like langt (fraspark).

En dreven utstiller merker dette umiddelbart og korrigerer med letthet hunden.

Jeg har selv hund som har fått diagnosen Patellaluksasjon av sterk grad og hvor utsiktene til god bedring var tvilsom.
Diagnosen var faktisk en gedigen feilvurdering av bilder og øvrig observasjon. Det ble fjernet løse beinsplinter i kneleddet, et inngrep som har gitt hunden et forhåpentlig langt og fint liv.

Mine og andres observasjoner (som ikke er noen nyhet)viser klart at vi har denne tilstanden på vår rase også. Det er også klart at vi må ta hensyn til dette i avlsammenheng men....hunden dør ikke av dette og det er i de fleste tilfeller en grei sak for vet og utbedre.

Det er helt andre ting som det bør tas virkelig hensyn til og det kan vi vel muligens begynne å ta opp i klubbens eget fora.

Helseundersøkelsen som jeg i utgangspunktet er meget for kan jeg ikke følge opp i nåverende form. Dessverre har jeg ikke tillit til styrets håndtering slik det er i dag. Manglende informasjon totalt sett er en av grunnene til denne tilletserklæringen.

Det menes mye og mangt om seriøse/useriøse oppdrettere, dette bør så absolutt ikke diskuteres i et åpent fora...

Litt om meg selv: Cairn er for meg en herlig krabat som vil være ved min side så lenge jeg har helse til det.
I skrivende stund eier jeg 52 hunder. Mine avlstisper har vanligvis kun 2 kull.
Min samboer mener at jeg mangler noe vesentlig mellom øra...men dama følger likevel opp så godt hun kan (det er ikke lite). Jeg har under tiden tilegnet meg lærdom som kommer godt med i arbeidet og gleden med hundene.
Når dette er sakt så er jeg ydmyk nok til å se feilene jeg har gjort og sannsynlig har jeg lært en hel del(tross min samboers påstand om mangler?).
Jeg er av natur meget nyskjerrig og bestemt noe som igjen har ført til en god porsjon informasjon som kan og blir nyttiggjort etter beste evne.
Gemytt og sunnhet er mitt hovedfokus, utstilling.....kommer jeg tilbake til en annen gang.

mvh
Tom Clausen