Cairn i Norge

Når kom den første cairn terrieren til Norge? Hvem drev med oppdrett i den første tiden? Hvilken oppdrettere har vært mest betydningsfulle opp gjennom historien, og hvilken hunder har vært viktigst for de cairn terrierne vi har i dag?

Cairn-historie

Disse spørsmålene, og mange andre, vil vi forsøke å besvare i denne boken. Vi har tatt mål av oss å skrive den komplette norgeshistorien for cairn-terriere, fra den aller første cairn terrieren kom til Norge og frem til og med 2007.

Opphavsrett

Teksten er ©2007-2012 bitjungle (Rune Mathisen, med bidrag fra Ruth Sheila Rolstad, Grace Beathe Mathisen og Grethe Bergendahl) under en CC-BY-SA-lisens. Bildene er ikke under samme lisens, disse har ulike lisenser og opphav.

Forord

Historie er viktig. Historie gir identitet, og er med på å forklare hvorfor ting er som de er i dag. Vi ønsker å bidra til økt forståelse for cairn terriere i Norge. Derfor har vi skrevet denne boka.

Alle seriøse oppdrettere legger stor vekt på historie. Derfor stambokfører de alle valpene sine, og studerer stamtavler nøye før hver paring. Men hundehistorie kan være spennende for flere enn bare oppdrettere! Vi har forsøkt å tenke på den “vanlige” hundeinteresserte når vi har skrevet boka, og håper at både cairn-eiere og cairn-oppdrettere finner spennende og nyttig informasjon.

Boka vil bli publisert som en føljetong på DinCairn.no. Når boka er fullført, vil vi tilby en trykt utgave.

Hjelp!

For at vi skal få en mest mulig komplett og korrekt tekst, trenger vi din hjelp! Kjenner du til noen hunder eller personer som du mener at har vært viktige for cairn i Norge? Har du noen gamle bilder? Finner du feil eller mangler i den publiserte teksten? Ta kontakt med oss!

Internasjonalt standard boknummer

Nettversjon: ISBN 978-82-997766-1-5
Trykt versjon (ikke publisert ennå): ISBN 978-82-997766-0-8